Show banner

ПРОМОЦИИ

Сонари

Сонари за риболов. Риболовни сонари за риболов от лодка, сонари за риболов на лед, сонари за риболов от брега, портативни сонари. Риболовни сонари за всяка ситуация.Многократно увеличават шансовете на риболовеца за по-голям улов и улов на трофейни екземпляри. Вече виждате и под водата! Сонар (съкращение от английски SOund NAvigation and Ranging)...

Сонари за риболов. Риболовни сонари за риболов от лодка, сонари за риболов на лед, сонари за риболов от брега, портативни сонари. Риболовни сонари за всяка ситуация.Многократно увеличават шансовете на риболовеца за по-голям улов и улов на трофейни екземпляри. Вече виждате и под водата! Сонар (съкращение от английски SOund NAvigation and Ranging) е техника и средство, което използва законите за разпространение на звука за намиране на предмети под вода. Съществуват два вида сонари - активен (изпращане на звуков сигнал и регистриране на неговото ехо т.е. необходими са излъчвател, предавател и приемник) и пасивен (слушане на шум, за което е необходим само приемник).

История
В първоначалната си примитивна форма сонара е изобретен по време на Първата световна война. До 1948 година в Англия е наричан асдик (ASDIC, от Allied Submarine Detection Investigation Committee). Въпреки че претърпява много модификации и усъвършенствания, принципът му на действие остава същият до днес.
Употреба
Военен сонар AN/AQS-13, провесен от хеликоптер SH-3 Sea King
* в морски битки за намиране на подводници, както и на мини или друпи предмети на дъното
* в риболова за намиране на големи количества риба
* в навигацията и картографията за установаване на дълбочината на водата или релефа на морското или океанско дъно

Още

Сонари